Transformera eller finjustera – det är frågan

Var vi än arbetar och i vilken roll vi än befinner oss i arbetslivet präglas vardagen av förändringar. Stora. Små. Ständigt närvarande justeringar av var vi arbetar, hemifrån blev det nya normala och nödvändiga under pandemin, men nu är vi i en valsituation där verksamhetens behov får avgöra i vilken grad vi behöver vara på plats fysiskt. Många har insett nyttan av att kunna sitta i sitt hem i lugn och ro utan avbrott för de informella samtal och utbyten som sker på en arbetsplats. Men dessa möjligheter har ju också saknats och sörjts av många som känt av isoleringen och de negativa konsekvenserna när kreativa möten och samtal uteblir.

Vi utsätts för ett starkt omvärldstryck i dagens samhälle. Teknisk utveckling, demografi och sociala frågor, fredsfrågor, klimatfrågor, kulturella krockar mellan människor från olika bakgrund och med olika värdesystem skall hanteras.

På mina workshops och i möten med ledare kommer ofta frågan om vilken sorts förändrings man egentligen befinner sig i. De små ständiga förbättringarna med implementering av ny teknik, nya system påverkar ju faktiskt människors yrkesidentitet och professionella plattform rejält. Nya kompetenser behöver utvecklas, vi behöver mer av kompetens som ibland inte finns att tillgå i tillräcklig omfattning. Vi måste utbilda, utveckla och i och med det, förändra våra medarbetares färdigheter och förmågor. I hela den rörelse som äger rum på arbetsplatserna rör vi oss mot det som inom förändringsteori kallas Nya Vägval. Det ÄR transformation därför att de förändringar som pågår flyttar organisationen till en ny plats med nya förutsättningar och villkor.

Vi vet från forskning och erfarenhet att transformation kräver vissa saker:

  • En övertygande, inspirerande och klar kommunikation kring VARFÖR vi behöver förändras
  • En engagerad, uthållig och närvarande högsta ledning
  • Utbildade, införstådda mellanchefer och förändringsledare som kan engagera, stötta och förklara varför vi gör det vi gör
  • Medarbetare som förstår helheten, känner sig inbjudna och behövda i förändringsarbetet
  • Dialoger, pröva nya saker utan prestige eller ängslan, en lärande och nytänkande approach
  • Aktiv och pågående omvärldsspaning där alla medarbetare är lika viktiga med insikten att det gör skillnad om ALLA bidrar med de spaningar de gör utifrån sina roller och perspektiv

Om du tycker att jag lever i en orealistisk drömvärld om hur transformativ förändring kan du lösa min senaste bok ”Transformativ förändring och Agilt ledarskap” Sanoma förlag 2021. Där får du konkreta och spännande exempel på hur man gjort i fyra organisationer för att åstadkomma Transformativ förändring!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *