maj 2022

Sence of urgency

De två senaste veckorna har jag haft förmånen att bidra i sammanhang där ledare på hög nivå varit mycket tydliga med att de förändringar man står inför måste genomföras. Det berömda begreppet Sense of Urgency har förmedlats till de chefer som i sin tur förväntas ta budskapet vidare i sina respektive medarbetargrupper. När chefer agerar […]

Sence of urgency Läs mer »