Danderyds Sjukhus satsar på morgondagens ledare!

Förra året gjorde personalchefen Gabriella Golshani på Danderyds sjukhus en klok satsning på Morgondagens ledare på Danderyds sjukhus. Efter åren med pandemin var behoven att satsa på ledarutveckling extra stora då pandemin slukat alla resurser och kraft.

I samråd med undertecknad designade vi ett ledarskapsprogram omfattande 6 dagar utspridda på ett halvår, programmet riktade sig emot personer inom Danderyds sjukhus som hade fått eller stod inför att få en chefs eller ledarroll.

Syftet med programmet var att erbjuda lovande och talangfulla ledare eller blivande ledare ett program med användbara verktyg i ledarskapet, ett nätverk med Lärpartners och Lärgrupper att träffa mellan modulerna och efter programmets slut.
Själva nätverkandet och erfarenhetsutbytet med kollegor har varit en stor tillgång för deltagarna i den första ”kullen”. Dessa har sedan positivt pratat om programmet så nya kollegor har visat intresse av att bli nominerade!

Den 11-12 september startade vi med 13 nya kandidater i vårt redan omtalade program och vi ser fram emot fortsättningen efter en lyckad start på vackra Bergendals kursgård.

Uppstartsmodulen handlar om att bli chef och ledare, vad som förändras när huvudfokus i ens yrkesroll när man inte längre bara är ansvarig för sin egen prestation utan skall möjliggöra för andra att lyckas.

Vi lär också känna varandra via personliga presentationer, talar om grupper och gruppdynamik. Allt kopplat till deltagarnas egen vardag!

Fortsättning följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *