Ledarutveckling som skapar resultat

Lärande skolkoncern med 1150 medarbetare och ca 80 chefer och ledare gjorde 2022-2023 en stor satsning på att stärka ledarskapet inom koncernen. Man samlade 80 chefer fördelade på 4 grupper om 20 per grupp för 3 moduler á 2 dagar på Söderköpings Brunn. Varje chef fick 6 dagars workshop på plats i Söderköping där föreläsningar, […]

Ledarutveckling som skapar resultat Läs mer »