Vad vi gör

Co-creators – din partner i organisationsutveckling och förändring

Co-creators har under mer än 15 år stöttat ett stort antal organisationer och ledningsgrupper inom samhällets olika sektorer i förändring och utveckling. Vi erbjuder ledarutveckling, stöd i transformativ/kulturförflyttande förändring, konflikthantering och coachning till chefer.

Det unika med Co-creators är mixen av forskningsbaserat material och den höga kompetensen inom processledning. I ledarutvecklingsprogram kan tips om vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar erbjudas liksom Eva Norrman Brandts prisbelönta böcker om ledarskap och förändringsarbete.

Några exempel på vad vi erbjuder:

Design av ledarutvecklingsprogram för hela din organisation       
Skräddarsydda, forskningskopplade, interaktiva program där deltagarnas kompetens, erfarenhet och din organisations behov ligger till grund för programmets utformning.

Skapandet av handböcker och ”verktygslådor” för just din organisations behov
Eva Norrman Brandt författare, forskare och VD för Co-Creators hjälper dig att skapa den perfekta verktygslådan för just din organisations behov av metodstöd.

Filmer med anpassat innehåll
Som kan tillgängliggöras från lämplig plattform för dina chefer och medarbetare att tillgå vid lämpliga tillfällen. Exempelvis korta (5-15 minuter) filmer om gruppdynamik, svåra samtal, konflikthantering, intressentkartläggning och reflekterande metoder.

Förändringsstöd
För den organisation som behöver få med alla sina medarbetare i en kulturförflyttning. Här mixas stöd till ledningsgrupp med storgruppsarbete och de olika insatser som krävs för att skapa en långsiktig kulturförflyttning.

Exempel på genomförda och pågåendeuppdrag:
 
Stöd till scenkonstbolag 2020-2021 i en förändringsfas där ledningsgruppen under ett år träffades med Co-Creators konsult i ett arbete med syfte att skapa ett team med hög förmåga att leda verksamheten i en transformation.

Stöd till scenkonstbolag där organisationskulturella utmaningar och också nystarten efter pandemin står i fokus. Stöd till och arbete med ledningsgrupp och förtroendevalda liksom arbete med hela organisationen i olika konstellationer.

Stöd till ledningsgruppen för en forskningsfinansiär där kunskap om Transformativ förändring skapade en plattform för att leda en expansion och kulturell utveckling för organisationen. Arbetet pågick under 2017 – 2020.

Design och genomförande av ledarutveckling för samtliga chefer inom en friskolekoncern. Skapandet av filmer som stödmaterial.