Samarbetspartners


IPF AB Uppsala har bakgrund från både akademi och arbetsliv – med fördjupad kompetens inom organisation och ledarskap, företagsekonomi, pedagogik, psykologi och statsvetenskap. IPF arbetar mestadels med offentlig sektor och håller samman ett konsortium av konsulter i ett avtal gentemot Kammarkollegiet. IPFs devis är att ”sätta forskning i arbete”.  Co-Creators AB samarbetar med IPF inom Kammarkollegieavtalet och i ett forskningsprojekt inom Trafikverket som startades 2021. Co-Creators har tidigare (2020) genomfört en studie på Trafikverket i samarbete med IPF AB.


ASTRAKANS process för utbildning bygger på Organizational Behaviour Management, OBM. På svenska: beteendeförändring i organisationer. Astrakan erbjuder en bredd av utbildningar riktade till ledare o9ch kan i dagsläget erbjuda såväl digitala format som liveutbildningar. Med en bredd i lärplattformar och med en bredd i de erfarna konsulter som samarbetar med Astrakan är det idag en av landets främsta leverantörer av öppna utbildningar för chefer och ledare. Co-Creators samarbetar med Astrakan i såväl återkommande utbildningar såsom Certifierad Transformerande Ledare, Ny som chef och också skräddarsydda insatser för organisationer. Astrakan har producerat ett antal pedagogiska filmer om ledarskap i samarbete med Co-Creators. Dessa filmer finns tillgängliga på YouTube.


Sommaren 2021 fusionerades mediebolaget Chefgruppen Stockholm AB och utbildningsbolaget Mgruppen Svenska Managementgruppen AB. Bolagets nya namn är Chefakademin.
Chefakademin blir ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer. Co-Creators samarbetar med Mgruppen sträcker sig några år tillbaka i tiden med insatser på MBA program, Förändringsledarutbildning samt skräddarsydda insatser för Mgruppens kunder.


BrolinWestrell hjälper organisationer att hantera utmaningar, att klara kriser och att utvecklas. Vägledning för chefer och medarbetare i att hitta rätt i sina yrkesroller och att möta livets prövningar. I såväl vardag som kris. Enkelt uttryckt är BrolinWestrell en resurs för organisationer när de drabbas av motgång eller behöver ta nya steg. Co-Creators samarbete med BrolinWestrell har fokuserat på krishantering med stöd till enskilda individer. Eva Norrman Brandt Co-Creators har som legitimerad psykoterapeut med erfarenheter från psykiatrisk öppenvård erbjudit krisstöd och kortare psykoterapeutiska insatser i BrolinWestrells psykoterapeutnätverk.