Lärande – en satsning på hållbart ledarskap

Som organisationskonsult är man ”gäst” i andras verklighet med de begränsningar det blir att verka en kort tid. Därför är det så glädjande och roligt att få hänga med på en utvecklings över lite längre tid! Med skolkoncernen Lärande blev jag inbjuden att tillsammans med ägare, HR och andra nyckelpersoner utforma ett utvecklingsprogram för alla ledare (rektorer, biträdande rektorer och andra chefer inom Lärande). Vid min sidan har jag hela tiden haft Helena LÉstrade – även hon konsult och stöd för Lärandes utveckling av ett nytt koncept för grundskola och förskola. Vi har tillsammans arbetat med de fyra grupper av ledare som sedan våren 2022 och fram till februari 2023 träffats under tre moduler á 2 dagar på anrika Söderköpings Brunn.

Utvecklingsinsatsen syftade till att stärka Lärandes strategiska mål, skapa samsyn över de olika delarna av verksamheten – förskola, grundskola, gymnasium och yrkeshögskola. Ambitionen var också att involvera personer i olika stabsfunktioner så att de också fick förståelse för skolledarnas vardag och utmaningar.

Vi har från start haft med oss Lärandes VD Mikael Karlsson som pekat ut mål fram till 2028, presenterat Lärandes filosofi och värdegrund och med sin närvaro visat att det är viktigt att alla är engagerade i den förändrings och utvecklingsresa man slagit in på.

Vi har bland en mängd teman dryftat ledarskapsutmaningar, förståelse för gruppdynamik och gruppers förutsättningar, hanterat svåra samtal och konflikthantering, men också och framför allt; delat de utmaningar som vardagen i en skolmiljö presenterar. Nätverket och glädjen i att dela glädjeämnen och utmaningar med kloka kollegor har varit mycket givande för deltagarna.

När vi nu gick i mål med den sista gruppen känns det som en hoppfull plats att fortsätta med förändrings och utvecklingsarbetet. Deltagarna har redan sjösatt en mängd av de verktyg som vi tränat i programmet och utvecklingen är i full gång!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *