Förändring i fokus på Astrakans event ”Change Leadership Summit”

I kväll – torsdag den 20 oktober samlades nära 90 gäster i lokalen Skyddsrummet på Söder Mälarstrand för att fokusera på förändring och förändringsledning. Efter pandemin kunde Astrakan äntligen bjuda in och samla kunder till en späckad kväll med mat, dryck, mingel och föreläsning från mig och Astrakans ägare Kelly Odell. Jag fick tillfälle att ”releasa” min bok från 2021 ”Transformativ förändring och Agilt Ledarskap”. Mitt förlag Sanoma utbildning var på plats och sålde böcker och kunde med egna ögon se det engagemang som finns för området förändring!

Bland deltagarna märktes ”förändringsproffs” som arbetar med att driva förändring, verksamhetsutvecklare, förändringsintresserade chefer och HR proffs. Engagemang, mod, nyfikenhet och intresse märktes på ett glädjande sätt när Astrakans försäljningschef  Benny Persson fångade upp frågor, kommentarer och inspel från deltagarna under workshopen.
Efter samtal mellan mig och Kelly, föreläsning, workshop om förändring och boksignering kan jag konstatera följande:

  • Det finns idag ett stort kunnande om förändring bland landets HR chefer, verksamhetsutvecklare och vissa chefer
  • Det finns fortfarande ett behov av att stärka förståelsen och kunskapen kring hur man initierar, implementerar och följer upp förändring hos chefer och ledare i svenska organisationer.
  • Förändringskunskap är en av de viktigaste färdigheterna att utveckla i våra organisationer.

Jag erfor hur viktigt det är att få möta likasinnade under sociala och trivsamma former. Detta har vi nog alla saknat under pandemin!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *