Med förändringsarbete i fokus


Ibland är det extra roligt på jobbet!
Förra veckan gick två spännande förändringssatsningar i mål med sina respektive etapper före sommarsemestrarna.

Läkemedelsverket som jag haft glädjen att få följa i en förändringsledarutbildning sedan 2018 firade att den 10 gruppen nu gick i mål med sin tredagarsutbildning för chefer och förändringsledare. Idag har ca 120 chefer och förändringsledare genomgått en träning bestående av teori, verktyg för förändring och dialog om konkreta förändringscase. Ett nätverk av förändringsambassadörer har bildats och en handbok med utvalda förändringsverktyg skapats. Jag vet av erfarenhet att det gör skillnad när tillräckligt många förändringsledare utbildats och fått råg i ryggen av varandra i de nya nätverken som bildas under kurserna och genom att lära sig behärska förändringens verktygslåda! Så roligt att få vara med på denna resa!


Inte mindre roligt är det att få bistå Försvarets Materielverk i deras viktiga uppdrag att skala upp Sveriges försvarskapacitet. Med högt ställda mål kommer chefer och medarbetare att få arbeta på nya sätt som delvis kommer att utmana tidigare arbetssätt och antaganden. Skälet är att vi skall producera mer och snabbare än vad som tidigare varit fallet. Uppskalning av verksamheter innebär långt mycket mer än att anställa fler personer. Det innebär också nya arbetssätt, mod att fatta beslut, mod att istället agera för att vänta ut högre chefers ”välsignelse”. Man talar om att etablera en lärkultur där ängslighet byts mot handlingskraft och beredskap att göra fel ibland men att lära av detta. Efter att ha träffat samtliga chefer inklusive ledningsgrupp och GD känner jag mig trygg i att uppgiften att tillsammans med försvarsmakten stärka Sveriges försvar kommer att ros iland!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *