Sence of urgency

De två senaste veckorna har jag haft förmånen att bidra i sammanhang där ledare på hög nivå varit mycket tydliga med att de förändringar man står inför måste genomföras. Det berömda begreppet Sense of Urgency har förmedlats till de chefer som i sin tur förväntas ta budskapet vidare i sina respektive medarbetargrupper.

När chefer agerar fullt ut i rollen som starka, inspirerande sponsorer kommer förändringen att ha en chans att lyfta sig över de dystra statistiska sifforna om 70% ”fail rate”.

Pandemin har skapat beredskap för förändring i många organisationer. Erfarenheten av att vara tvungna att acceptera en kris och tvingas ställa om snabbt och så gott man förmår och kan har givit råg i ryggen. Vi vet nu att vi kan hantera det ”omöjliga” snabbt.

Vi har idag ett omvärldsläge som driver på förändringar. Uppskalning i många branscher där utmaningarna handlar om att kunna rekrytera personal, snabbt leverera, komma tillbaka ännu starkare än före pandemin. En gynnsam situation kan tyckas, men att rekrytera personal och att inordna de nyrekryterade i sin organisation kräver förvisso ett mått av flexibilitet och nytänkande som kan vara nog så krävande. Att skala upp kräver också förändrade arbetsprocesser. Det får inte ta för lång tid och här kan verksamheter behöva tänka ”good enough” istället för ett ängsligt kontrollsystem där många skall ha veto ner på detaljnivå.

Jag ser bland många av mina kunder en rörelse  mot att ”släppa sargen” och våga pröva, acceptera att det kan bli fel, lära av det och på så sätt skapa ett ökat mod hos medarbetare med en högre grad av effektivitet som följd.

Idag handlar mycket om att frigöra kraften i våra organisationer, att få alla att känna sig viktiga, sedda och därmed beredda att ta på sig ansvar och kliva in i de mandat som ges. För ledare och chefer handlar det om att våga lita på viljan, kunskapen och förmågan hos medarbetar att axla bredare roller! Här är min ”shortlist” för lyckad förändring:

  • Förståelse hos alla organisatoriska medlemmar för kontexten och de nya krav och förväntningar som finns. En sense of urgency – vi måste klara detta!
  • Ett starkt och modigt sponsorskap hos högsta ledningen – vi står här bakom er alla och vi måste klara av detta tillsammans. Ett budskap om mod och tillfälle att diskutera vad det innebär i alla delar av organisationen.
  • Tillfälle för medarbetare att reagera, diskutera, känna och tänka. Om det gäller nya arbetssätt och användande av ny teknik; pröva i ”labbmiljö” utan risk för att göra fel och äventyra driften.
  • Tillfälle att prata om den känslomässiga sidan av förändring. Förändring berör. Förändring tar ifrån oss saker vi tyckt om och investerat i på flera plan. Förändring måste genomföras men den tar energi och kräver förståelse för att vi startar en process, ibland fylld med sorg.

Jag vet från forskning om implementering av nya arbetssätt att ovanstående punkter är mycket viktiga för förändringens framdrift. Jag ser en växande insikt och kunskap om den mänskliga sidan av förändring hos allt fler ledare. Jag känner mig hoppfull denna kväll i maj 2022.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *