Ledarutveckling som skapar resultat


Lärande skolkoncern med 1150 medarbetare och ca 80 chefer och ledare gjorde 2022-2023 en stor satsning på att stärka ledarskapet inom koncernen. Man samlade 80 chefer fördelade på 4 grupper om 20 per grupp för 3 moduler á 2 dagar på Söderköpings Brunn. Varje chef fick 6 dagars workshop på plats i Söderköping där föreläsningar, reflektion i mindre grupper och arbete mellan de 3 modulerna ledde till att man kom att använda och tillämpa det vi gick igenom på kursen.

Man valde att mixa grupper så att chefer och ledare från olika håll inom koncernen möttes och VD Mikael Karlsson var närvarande på samtliga uppstartsdagar för att berätta om mål och visioner samt lyssna in sina chefer.

Innehållet i utbildningen var uppbyggt så att ett antal relevanta områden för en modern ledare berördes, man fick en konkret och användbar verktygslåda och en bok att läsa. Ny Chef av undertecknad delades upp så att man hade ett läspensum inför varje modul.

Vi arbetade med Lärkompis och Lärgrupp för att skapa trygghet och vi som Lärare kompletterade varandra så att Helena LÉstrade bidrog med skolerfarenheter och undertecknad med kunskaper inom Ledarskapsområdet. Filmer spelades in om valda  modeller i ledarskapet så att deltagarna kunde gå in och repetera det vi lärt oss på utbildningsdagarna!

Utbildningen blev mycket uppskattade och vi fick följande återkoppling:

  • Relevanta teman
  • Mycket interaktion, erfarenhetsutbyte och teori som kunde kopplas till den aktuella miljön
  • Nätverk inom hela koncernen
  • Verktyg att använda ”direkt” – man tog hem det vi presenterade och testade i sin miljö

Lärande gick med i Great Place To Work https://www.greatplacetowork.se/ April 2022 och fick redan ett år senare en tydlig indikation på en ökad nöjdhet med det mesta i arbetsmiljön. Särskilt fokusområdet Delegera och Samordna tog ett tydligt kliv framåt! De fina resultat som uppnåddes handlade enligt personalchefen Linda Larsson mycket om att ledarskapet hade stärkts och utvecklats!

Man gick från 74% positiva svar i Great Place To Works enkät till 78% under detta första år! Ett kvitto på att rätt ledarutvecklingsinsatser lönar sig! Nu följer ledningsgruppsutveckling, Förändringsledning och Uppsamlingsheat med nya chefer och ledare! En koncern som satsar på förmånen utveckling!

Stocksund 24 augusti 2023

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *