Styrkan i en gemensam verktygslåda

Startade förra veckan ett chef- och ledarskapsprogram för skolkoncernen Lärande. 80 chefer kommer att ta del av ett tremodulers program där gemensamma begrepp, verktyg och modeller att använda i arbetet kommer att introduceras, presenteras och förhoppningsvis implementeras i chefernas vardag och arbete med att ge unga och äldre elever ökade chanser. Satsningen på att erbjuda samtliga chefer samma utvecklingsprogram, erbjuda mötesplatser och dialogmöjligheter mellan de som kanske inte träffas till vardags men som delar samma värdegrund och ambitioner, är ett klokt val av ledningen för koncernen.

Det värmer i hjärtat när VD för en verksamhet tar sig tid att delta och visa hur viktiga cheferna är för kulturen och verksamheten. Mikael Karlsson Lärandes VD visade i veckan vägen för sina chefer från olika håll i verksamheten och berättade engagerat om de gemensamma målen och ambitionerna för verksamheten som har utmaningen att svetsa samman skolor runt om i landet, skolor på olika nivåer, från förskola till Yrkeshögskola. Mikaels engagemang och närvaro under hela startdagen var mycket uppskattat och gav kursdeltagarna en riktigt fin start.

Vi vet av erfarenhet och utifrån konkreta forskningsresultat, att det är en konst att bygga och forma en organisationskultur så att värdegrunden inte bara blir begrepp på ett papper. Här blir verktygen ett stöd då chefer får hjälp att iscensätta övningar som skapar delaktighet, belyser flera perspektiv, ökar medvetenheten hos alla medarbetare om allt ifrån kontextförståelse till gruppdynamik.

Jag har själv upplevt och fått kvitto på kraften i en gemensam verktygslåda från flera av mina uppdragsgivares verksamheter. En gemensam handbok för förändring med utvalda verktyg och modeller skapar ett gemensamt språk och ger, efter lite tid stora positiva effekter. Läkemedelsverket i Uppsala har sedan 2018 enträget erbjudit förändringsledarutbildning för chefer och förändringsledare och då jag själv haft glädjen att bidra i denna satsning ser jag verkligen de positiva effekterna när utvecklingsprogrammen rullat några år, många har tagit del av samma verktygslåda och begrepp och efterfrågan på att få gå utvecklingsprogrammet kommer numera från organisationen.

Så glädjande och roligt som konsult att få bidra i arbete med verksamheter som satsar på att ge sina chefer och medarbetare goda förutsättningar!

/Eva

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *