Påsk & Upplopp

Påsk och upplopp

Påsken har passerat med ljuvligt vårväder och många efterlängtade sociala möten efter den segdragna pandemin som nu lättar. Men allt är inte sol och positiva möten visar påskhelgens chockerande sammandrabbningar mellan polis och medborgare som inte respekterar ett demokratiskt samhälles kanaler och principer. Helgens upplopp och angrepp på vårt samhälle är ytterligare exempel på ett samhälle i transformation. Vi navigerar i ett nytt landskap där aktörerna inte delar de överenskommelser som man kan förledas att tro att vi alla är beroende av. Politiker gör uttalanden om ”oacceptabla beteenden” när skjutningar, upplopp, vägspärrar i bostadsområden, välfärdsbedrägerier av rang radar upp sig framför våra ögon i media eller faktiskt ”live” för de som råkar komma i vägen för attentaten.

Men vad göra? Jag kan som organisationskonsult och forskare inte låta bli att dra paralleller med det som händer i organisationer idag. Förutsättningarna i kontexten runt omkring är så annorlunda att man måste tänka i helt nya banor än tidigare för att klara av sitt uppdrag, behålla sina kunder, attrahera nya kunder, ny publik, få förnyat förtroende bland medborgare.

Att ta ett kliv utanför gängse ramar kräver mod, förmåga att reflektera tillsammans med de aktörer som har koppling till och beröringspunkter med de problem och utmaningar som dyker upp. De samhällsproblem vi idag ser är ett hot mot vår demokrati och kräver ett transformativt tankesätt utanför de ramar vi tidigare kunnat hålla oss till och inom. Jag är inte naiv nog att tro att detta ordnas i en handvändning, men starten måste ske nu och tillvägagångssättet är detsamma som inom all djupgående radikal förändring:

  • Tillsammans med berörda aktörer bli överens om problemet, nuläget, dilemmat vi ser!
  • Se målbilden, det önskade läget, vad är det vi vill åstadkomma och hur tar vi oss dit?
  • Vad händer om vi inget gör????
  • Hur ska det här gå till och vilka måste vara involverade?

Kunskaper om förändring, hur den rimligen kan ta form, vilka som behöver vara engagerade är vitalt i alla samhällets sektorer idag, ändå är förändringskunskapen begränsad och i krissituationer tappas den i ännu högre grad bort om den finns, det är ju så bråttom! Receptet kan vara att lära om förändring, dra nytta av framgångsrika strategier som tidigare prövats, benchmarking där det gått bra, öppenhet och nyfikenhet för andras perspektiv och kunskap och samarbete på bred front! Jag vet, sådant tar tid och resurser, men vad är alternativet när vårt samhällsbygge står på spel!

Roslagen 19 april 2022

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *