Pandemi, kriser, problemlösning

Hej kära läsare!

Som organisationskonsult slås jag av den transformation som nu äger rum hos många av mina kunder. Vi är på väg ut ur en pandemi av gigantiska och globala mått, en unik situation som hanterats på många olika sätt.  Vi har som i alla kriser, blivit tvungna att snabbt ställa om, att snabbt hitta sätt att lösa de problem som måste hanteras trots att vi inte kunnat träffas som tidigare. Det har handlat om att ”skala upp” för vissa branscher och om att ”skala ned” för andra. Det har handlat om att lita på att medarbetare arbetar trots att de sitter i sina hemmiljöer och det har lett oss till att upptäcka fördelar med de digitala mötesplatserna.

När vi nu kommer ut ur krisen är vi inte desamma som när vi kastades in i den för drygt två år sedan. Som i alla kriser har vi nya erfarenheter med oss och insikter om att arbetet kan göras på nya sätt, från nya platser.

Jag som forskare och konsult med speciellt fokus på Transformativa, kulturpåverkande förändringar, ser hur vi nu står inför nya vägval! Rent konkret kan det handla om hur mycket tid vi skall tillbringa på kontoret och hur mycket tid vi kan arbeta hemifrån. Det kan röra sig om graden av resande för att möta kunder, samarbetspartners och andra aktörer. Vi har fått erfarenhet av och vana vid att arbeta och mötas digitalt med förvisso saknaden av det ett ”livemöte” ger, men också med lättnaden över den tidsbesparing det inneburit att slippa resor för att genomföra möten och utbildningar.

Jag ser nyfiket och fascinerat på de utmaningar många ledare har i att hitta den balans mellan medarbetares önskemål och intressen och organisationens intressen. Hur ofta behöver vi ses och när, är en diskussion man hör äga rum på flera håll. Behöver vi de lokaler vi är vana vid från ett arbetsliv där hemarbetet inte var mer än en liten del av vardagen eller ska vi krympa våra kontor anpassat efter den nya ordning som många organisationer redan tycks ha etablerat?

Vi lever i en värld som ständigt förändras och vår förmåga att fånga upp de kontextuella förändringarna, hålla oss relevanta och intressanta för våra intressenter är en förmåga som idag är avgörande för att hålla sig relevant och långsiktigt värdeskapande. Det här gäller för både privat som offentlig sektor och kräver nya kunskaper och nyfikenhet på det system vi verkar inom. Jag ser detta som en mycket intressant tid där många gamla sanningar utmanas. Det ställer stora krav på chefer och medarbetare då förändring varken är bekvämt eller särskilt efterlängtat av flertalet. Vi kan proklamera att vi är förändringsbenägna, men när vi utmanas i de vanor vi skaffat oss, de kunskaper vi vilar oss emot rör det upp både känslor och tankar.

Men vad vi än tycker så är förändringen här för att stanna. Att hantera den och förhålla sig till den är något vi alla kan göra mer eller mindre av. I denna blogg kommer jag regelbundet att skriva om förändring, transformativ sådan som jag upplever i min vardag som forskare och organisationskonsult.

Välkommen att följa med på resan!

Eva Norrman Brandt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *